Kategoriler

Ön Bilgilendirme Formu


ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

 

1.KONU

 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu, SATICI %MAGAZALAR% ’nin web sitesi https://modernmutfak.com.tr üzerinden SİPARİŞ VEREN/ALICI'ya satışını yaptığı, sitede nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI aşağıdaki hususları kabul, beyan ve taahhüt eder:

 

  1. Aşağıdaki hususların detaylarını okuyup ön bilgi sahibi olduğunu,

 

  • Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel niteliklerinin, KDV dahil satış fiyatının sitede yer aldığını bildiğinin,

 

  • ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bu ücretin, SATICI’nın sipariş verilebilmesi için toplam minimum alışveriş tutarı belirleyebileceğinin, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa teslimat/nakliye ücretini, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğinin,

 

  • SATICI'nın taahhütlerinin geçerlilik süresinin, ödeme şeklinin, sipariş verilmesi ve iptal şartlarının, ürünlerin tesliminin ve ilgili sürelerin, teslimde sipariş uygunluğunun ve ürün kontrolünün yapılması gerektiğinin, ayıplı ürün olması halinde kullanabileceği haklarının, ürünlerin niteliği sebebiyle cayma hakkına sahip olmadığının,

 

  • ALICI'nın talep ve şikayetlerini iletebileceği SATICI'nın iletişim bilgilerinin, müşteri ilişkileri aracılığıyla yapılmayan bildirimlerin değerlendirmeye alınmayacağının, şikayet ve itirazlar konusunda ve uyuşmazlık halinde yetkili makamın ve bu hususlarda bilgilendirildiğine dair elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini,

 

  1. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu Ön bilgilendirme Formunun ve Mesafeli Satış Sözleşmesinin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerektiğini, bunların e-posta yoluyla ALICI’ya gönderileceğinin ve SATICI tarafından yasal düzenleme doğrultusunda 3 yıl süreyle saklanacağının ancak, ALICI’ya e-posta yoluyla gönderilen ve böylece ALICI’nın süresiz olarak erişimine sunulan belgeler bakımından, SATICI’nın bu belgeleri ALICI’nın talebi halinde yeniden temin etmek zorunda olmadığının, belgelerin yalnızca yasal süreçlerde kullanılmak veya resmi makamlarca talep halinde kullanılmak üzere saklandığının bildirildiğini.

 

 

 

 

 

 

 

2. TARAF BİLGİLERİ

 

2.1. SATICI BİLGİLERİ

 

Ünvan: %MAGAZALAR%

Adres: Kocatepe Mah. Mega Center Gümrük İskelesi Cad. C15 Blok No;:32-34/D1 Bayrampaşa/İstanbul
Müşteri İlişkileri: info@modernmutfak.com.tr

* Tüm tüketici talep ve şikayetleri yukarıda belirtilen irtibat bilgileri kullanılarak SATICI’ya iletilebilecektir. Müşteri İlişkileri aracılığıyla yapılmayan bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

2.2. ALICI BİLGİLERİ

Ad / Soyad / Ünvan: %AD% %SOYAD%

TC Kimlik No:  %TCKIMLIK%

Adres: %ADRES%

Telefon: %TELEFON%

E-Posta:   %EMAIL%

 

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÜRÜN FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT BİLGİLERİ

 

Ürün/ler, SATICI’nın faaliyet konusunu teşkil eden ve Satıcı’ya ait web sitesinde satışa sunulan gıda, süt ve süt ürünleridir.

Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Bilgileri: %SEPET%

Toplam Tutar: %SIPARIS_TOPLAM%

Ödeme (Tahsitat) Bilgileri: %ODEME_SEKLI%

              

Teslimat Bilgileri

Ad / Soyad / Ünvan: %AD% %SOYAD%

Adres: %ADRES%

Telefon: %TELEFON%

,

E-Posta: %EMAIL%

 

Fatura Bilgileri

Ad / Soyad / Ünvan: %AD% %SOYAD%

Adres: %ADRES%

Telefon: %TELEFON%

,

E-Posta: %EMAIL%

4. GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 ALICI, İnternet Sitesi'nde Sözleşme konusu Ürün'ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI'nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, Sözleşme'nin kurulmasından evvel, sipariş verilen Ürünler'in özellikleri, Ürünler'in tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiği anlamına gelir.

 

4.2 ALICI, Sözleşme konusu Ürün'ün teslimatı için işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI'nın Sözleşme konusu Ürün'ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.3 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Ürün'ün ALICI'ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI'dan talep edebilir. ALICI'nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

4.4 ALICI, İnternet Sitesi'ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI'nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

4.5 ALICI, İnternet Sitesi'ni kullanırken mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI'ya ait olacaktır.

 

4.6 ALICI, İnternet Sitesi'ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, 3. kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde, mevzuata aykırı bir amaç için kullanamaz. Ayrıca, ALICI, 3. kişilerin İnternet Sitesi'nde verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

4.7 İnternet Sitesi üzerinden, SATICI'nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı (link) sağlanabilir. Bu bağlantılar, ALICI'ya başka internet sitelerine erişim kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantı verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

 

 

 

5. CAYMA HAKKI

 

5.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

5.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

5.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

5.2.2. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

5.2.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

5.2.4. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

 

5.2.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

 

6. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

6.1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına  ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 

7. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

14.1 Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesme'nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI'nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri'nin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

 

14.2 01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere parasal sınırlar aşağıdaki gibidir. Bu tutarlar her takvim yılından itibaren geçerli olmak üzere Bakanlık tarafından arttırılır.

 

Değeri 2.320,00 TL'nin (İki Bin Üç Yüz Yirmi Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine, 3.480,00 TL'nin (Üç Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise 2.320,00 TL- 3.480,00 TL (İki Bin Üç Yüz Türk lirası ile Üç Bin Dört Yüz Seksen Türk Lirası) arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılmaktadır.

 

SATICI: %MAGAZALAR%
ALICI: %AD% %SOYAD%
TARİH: %TARIH%